BIP.gov.pl

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz, tel. 0-29-752-67-60.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 608-353-336 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995);
  2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późń. zm.)
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  5. Udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu.
 6. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie
  z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora.
 7. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu, ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody”, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu. 

Dariusz Chaborski 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Długokęcka
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Anna Długokęcka
Dokument z dnia: 03.01.2019
Dokument oglądany razy: 3609
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W PRZASNYSZU